Selectează o Pagină

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI

Maldaeni Str.Principala Nr.40 Telefon/Fax 0247/337112

 E-mail:[email protected]

Nr.4323 din 13.09.2022

 

 

A N U N Ţ

Privind organizarea licitatiei publice cu strigare (runda nr.2) de licitatie , in vederea valorificarii unor bunuri mijloace fixe aflate in proprietatea Comunei Maldaeni

 

 

Comuna  Maldaeni ,Judetul Teleorman  , organizează licitație publică cu strigare conform H.G. nr.845/1995 in vederea valorificarii unor mijloace fixe (runda nr.2) de licitatii cu reducerea pretului de pornire a licitatiei cu 10 %.. pentru bunurile neadjudecate in sedinta de licitatie  din data de 12.09.2022

Lista completa si pretul de pornire al mijloacelor fixe scoase la vanzare poate fi consultata atat la sediul Primariei comunei Maldaeni ,Judetul Teleorman ,cu sediul in Comuna Maldaeni ,Str.Principala Nr.40 ,cat si pe site-ul institutiei :www.primariamaldaeni.ro

Bunurile pot fi vizualizate in curtea Uzinei de Apa din Str.Uzinei de Apa Nr.41.

Caietul de sarcini si lista documentelor ce trebuie depuse în vederea participării la licitație se regasesc pe site-ul Primariei Maldaeni .

Documentele necesare participarii la licitație se vor depune la Registratura Primăriei Comunei Maldaeni până cel mult la data de  19.09.2022, ora 800 .

Licitația va avea loc în data de 19.09.2022, ora 10:00.

Cota de participare la licitatie este de 50 lei.

In caz de neadjudecare urmatoarea data de desfasurare a licitatiei (runda 3) este 26.09.2022 ora 10 00  iar documentele participarii la licitatie  se vor  depune la Registratura Primăriei Comunei Maldaeni până cel mult la data de  24.09.2022, ora 14 :00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0247/337112.

 

 

PRIMAR

OPRINA ION