Selectează o Pagină

Convocare 30.06.2021

convocare 30.06.2021 ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN COMUNA MALDAENI PRIMAR D I S P O Z I Ț I E privind convocarea Consiliului Local Maldaeni în ședință ordinară de lucru, in data de 30.06.2021 , ora 10,00 Oprina Ion -Primarul comunei Maldaeni , județul Teleorman Având în...