Selectează o Pagină

A N U N Ț

Unitatea Administrativ Teritorială MALDAENI din județul TELEORMAN, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 10,13 începând cu data de 5.03.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Maldaeni, conform art. 14, al. 1 și 2 din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

PRIMAR,

 

ION OPRINA