Selectează o Pagină

proces verbal runda 2

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI

Maldaeni Str.Principala Nr.40 Telefon/Fax 0247/337112

 E-mail:[email protected]

Nr.4403/19.09.2022

 

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 19. 09.2022 cu ocazia constatarii lipsei de oferte depuse pentru desfasurarea procedurii de licitatie publica deschisa cu strigare (runda 2), in vederea valorificarii prin vânzare a unor mijloace fixe ((Grapa cu discuri GD 3,4 si Plug PP 3.30 ) ramase  neadjudecate  in urma licitatiei  publice cu strigare din data de 12.09.2022 .

Comisia de licitație numita prin Dispozitia Primarului comunei Maldaeni nr.225 din 25.08.2022 compusa  din :

– Micheanu Catalin – Stefan  – presedinte

– Iordache Mariana   – membru

– Manaila Mircea     – secretar /membru

 

A constatat astazi 19.09.2022 ora 10,00 lipsa de oferte depuse pentru desfasurarea procedurii de licitatie publica deschisa cu strigare (runda 2), organizata in vederea valorificarii prin  vânzare  a unor mijloace fixe ((Grapa cu discuri GD 3,4 si Plug PP 3.30 ) ramase  neadjudecate  in urma licitatiei  publice cu strigare din data de 12.09.2022 .

Presedintele comisiei de licitatie precizeaza ca licitatia s-a organizat in conformitate cu legislatia in vigoare:

– O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

– H.G.R nr.841 /1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

– H.C.L. nr. 11 din 30.04.2020 privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarea unor mijloace fixe (tractor U.650 M, Remorca 3,5 to, Plug PP3.30 si Grapa cu discuri GD 3,4 ) ;

– H.C.L. nr.22 din 31.05.2022 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor mijloace fixe ((tractor U.650 M, Remorca 3,5 to, Plug PP3.30 si Grapa cu discuri GD 3,4 );

Publicarea  licitatiei (runda 2)  a  fost  făcută în Ziarul “TELEORMANUL “din data  14.09.2022 ,la sediul Primariei și pe site-ul Primăriei comunei Maldaeni .

Comisia hotaraste repetarea licitatiei publice deschise cu strigare organizata in vederea valorificarii prin vanzare a mijloacelor fixe ramase neadjudecate :Grapa cu discuri  GD 3,4., Plug  PP 3.30

Comisia de licitatie hotaraste repetarea licitatiei publice deschise cu strigare (runda 3 ), organizata in vederea valorificarii prin vanzare a mijloacelor fixe ,in aceleasi conditii stabilite prin caietul de sarcini ,respectiv in data de 26.09.2022 ,ora 10,00 pentru bunurile neadjudecate.

 

Data limita de depunere a documentatiei de participare 26.09.2022,ora 8,00.

In conformitate cu caietul de sarcini ,pretul de pornire se reduce  cu 15% fata de pretul initial.

Presedintele comisiei de licitatie declara inchise lucrarile sedintei de licitatie ,urmand ca membrii comisiei sa se intruneasaca la data de 26.09.2022,conform noului calendar.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat într-un exemplar original care urmeaza a fi atasat la dosarul licitatiei  si se va adduce la cunostinta publica.

 

Comisia de licitația

Președinte-Micheanu Catalin –Stefan  __________

Membru –  Iordache Mariana___________________

Secretar/membru –Manaila Mircea   __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI

Maldaeni Str.Principala Nr.40 Telefon/Fax 0247/337112

 E-mail:[email protected]

Nr.4404/19.09.2022

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 19 09.2022 cu ocazia afisarii pe site-ul institutiei ,si la sediul primariei Maldaeni  a procesului verbal privind constatarea lipsei de oferte depuse pentru desfasurarea procedurii de licitatie publica deschisa cu strigare (runda 2) in vederea valorificarii prin vanzare a unor mijloace fixe ramase neadjudecate in urma licitatiei publice cu strigare din data de 12.09.2022 ( Grapa cu discuri GD 3,4, Plug PP 3.30 ). 

     Pentru care am incheiat prezentul proces verbal .

 

Comisia de licitația

Președinte-Micheanu Catalin –Stefan  __________

Membru-  Iordache Mariana___________________

Secretar/membru –Manaila Mircea   __________