Selectează o Pagină

anunt runda 3

ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI

Maldaeni Str.Principala Nr.40 Telefon/Fax 0247/337112

 E-mail:[email protected]

Nr.4419 din 19.09.2022

 

 

A N U N Ţ

Privind organizarea licitatiei publice cu strigare (runda nr.3) de licitatie , in vederea valorificarii unor bunuri mijloace fixe aflate in proprietatea Comunei Maldaeni

 

 

Comuna  Maldaeni ,Judetul Teleorman  , organizează licitație publică cu strigare conform H.G. nr.841/1995 in vederea valorificarii unor mijloace fixe (runda nr.3) de licitatii cu reducerea pretului de pornire a licitatiei cu 15% fata de prima licitatie ,pentru bunurile neadjudecate in sedinta de licitatie  din data de 12.09.2022 .

Lista completa si pretul de pornire al mijloacelor fixe scoase la vanzare poate fi consultata atat la sediul Primariei comunei Maldaeni ,Judetul Teleorman ,cu sediul in Comuna Maldaeni ,Str.Principala Nr.40 ,cat si pe site-ul institutiei :www.primariamaldaeni.ro

Bunurile pot fi vizualizate in curtea Uzinei de Apa din Str.Uzinei de Apa Nr.41.

Caietul de sarcini si lista documentelor ce trebuie depuse în vederea participării la licitație se regasesc pe site-ul Primariei Maldaeni  sau pot fi procurate de la sediul institutiei.

Documentele necesare participarii la licitație se vor depune la Registratura Primăriei Comunei Maldaeni până cel mult la data de  26.09.2022, ora 800 .

Licitația va avea loc în data de 26.09.2022, ora 10:00.

Cota de participare la licitatie este de 50 lei.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0247/337112.

 

 

PRIMAR

OPRINA ION

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Denumire bun

 

Numar identificare

 

An

fabricatie

Valoare totala pret de pornire initiala

 (lei)

Valoare totala pret de pornire cu valoare

redusa cu

 15 %

(lei)

 

1 Grapa cu discuri GD 3,4   1993 2.984 2.536
2 Plug PP3,30   1993 1.216 1.034

   JUDETUL TELEORMAN

COMUNA MALDAENI

    Principala Nr.40 Telefon/Fax 0247/337112

    E-mail:[email protected]

                                                          Anexa la anuntul nr. 4419 din  19.09.2022

 

L  I  S  T  A

Bunurilor mijloace fixe  ce urmeaza a fi valorificate prin licitatie publica cu

strigare pt.data de 26.09.2022

 

 

 

PRIMAR

OPRINA ION

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI MALDAENI

Maldaeni Str.Principala Nr.40 Telefon/Fax 0247/337112

 E-mail:[email protected]

Nr.4420/13.09.2022

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 19 09.2022 cu ocazia afisarii pe site-ul institutiei ,si la sediul primariei Maldaeni  a anuntului privind organizarea licitației publice deschise cu strigare (runda 3 ),pentru valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe ramase neadjudecate in urma licitatiei publice cu strigare din data de 12.09.2022 ( Grapa cu discuri GD 3,4, Plug PP 3.30 ). 

     Pentru care am incheiat prezentul proces verbal .

 

Comisia de licitația

Președinte-Micheanu Catalin –Stefan  __________

Membru-  Iordache Mariana___________________

Secretar/membru –Manaila Mircea   __________