Selectează o Pagină

Cerere inscrierere

PRIMĂRIA COMUNEI MALDAENI ,JUDEȚUL TELEORMAN

 

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU :

  • Un număr de 2 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Maldaeni .

 

MODALITATEA DE CONTRACTARE : Contract de servicii .

 

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR :

^ Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior ;

^ Colectarea datelor :

  • autorecenzarea asistată (ARA) : 14.03 – 15.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII :

^ În spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) : sediul Primăriei comunei Maldaeni .

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR :

^ Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

^ Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

^ Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

^ Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete ;

^ Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

^ Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

^ Rezistență la stres și lucru sub presiune.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT : conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr.2 la H.G. nr.145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

^ Disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei) ;

^ Disponibilitatea de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică).

 

PRIMAR

OPRINA ION